2008

Supermagtens sidste dage
Denne artikel tager bestik af dansk sikkerhedspolitik i lyset af bl.a. finanskrisen og krigen i Georgien i august 2008. Artiklen rummer en opfordring til at nytænke dansk sikkerhedspolitik og flytte sig væk fra den stærke satsning på USA som verdens eneste supermagt.
- Artiklen blev publiceret som en kronik i Politiken 17. oktober 2008