2010

Den Danske Internationale Brigade – fra ide til virkelighed 1990-1994
Denne artikel handler om baggrunden for oprettelsen af den Danske Internationale Brigade (DIB). Det var de to militære fagforeninger CS og HKKF som foreslog at oprette en sådan brigade i september 1990 og jeg følger beslutningsprocessen frem til den formelle oprettelse i 1994, samt ser på hvor effektiv brigaden var.
- Artiklen blev publiceret i Militært Tidsskrift, 139. årgang, nr. 4, 2010.

 

The Danish Way of War
Denne artikel handler om hvordan Danmark fører krig. Ved at se på forhold såsom “allierede” eller “den politisk-militære styring” analyserer jeg om det er muligt at tale om en særlig “dansk” måde at føre krig på.
- Artiklen blev publiceret i Militært Tidsskrift, 139. årgang, nr. 3, 2010.

 

Hvad skal vi med Forsvaret?
Denne artikel beskriver hvordan et stadig mere reduceret Forsvar har problemer med at nå alle de globale ambitioner, som er stillet op for det danske Forsvar.
- Artiklen blev publiceret i Berlingske Tidende 19. juni 2010.

 

Aktivistisk udenrigspolitik – Storhed og fald
Denne kronik beskriver hvorfor den aktivistiske udenrigspolitik begyndte og hvorfor den – i sin nuværende form – sandsynligvis står for fald nu.
- Kronikken blev publiceret i Politiken 6. maj 2010.