2011

Den hæmmede kriger
Denne artikel handler om Forsvarets interne problemer med på den ene side at imødekomme kravet om at afspejle det civile samfund mest muligt og på den anden side imødekomme de behov, som de internationale operationer stiller.
- Artiklen blev publiceret som en kronik i Berlingske Tidende online den 27. januar 2011 og i papir-udgaven den 28. januar 2011.