2012

Allierede
Danmark går ikke længere i krig uden allierede. Men det er somme tider næsten lige så besværligt at slås med allierede som uden dem. Denne artikel giver et par eksempler på fordele og ulemper ved alliancer.
- Artiklen blev bragt som et blogindlæg på hjemmesiden Damefrokosten den 17. september 2012.

 

Den bedste ambassadør
- civil-militære relationer og demokratisk kontrol i Danmark 1991-2011

I marts 2012 afleverede jeg efter seks års arbejde min ph.d.-afhandling til bedømmelse på Roskilde Universitet. Jeg fik en positiv skriftlig bedømmelse i juli og forsvarede min afhandling på Roskilde Universitet den 31. august 2012. Jeg kunne derefter kalde mig selv ph.d.

- Ph.d.-afhandlingen kan også læses på RUC’s hjemmeside.

 

Det juridiske galehus
Den danske fangepolitik – tilfangetagelse eller tilbageholdelse af personer på internationale operationer – har i årevis været en smertensbarn for Danmark. Denne artikel ønsker at belyse, hvordan det kunne blive tilfældet.
- Artiklen blev bragt i to dele – her og her – som et blogindlæg på hjemmesiden Damefrokosten den 28-29. juli 2012.

 

Forsvaret og myten om råddenskab
Denne kronik tager et opgør med de seneste års mediedækning af Forsvaret, som ikke blot misforstår, hvad der er galt med de nuværende civil-militære relationer, men som også kan føre til forkerte løsninger på den reelle krise.
- Artiklen blev publiceret som et blogindlæg på hjemmesiden Fremtidens Forsvar den 1. juni 2012.

 

Hvad er Hækkerups plan?
I dette blogindlæg prøver jeg at analysere den nye forsvarsminister Nick Hækkerups planer med Forsvaret.
- Artiklen blev publiceret som et blogindlæg på hjemmesiden Fremtidens Forsvar den 4. april 2012.

 

Myter og sandheder om Forsvaret
Det er efterhånden en udbredt forestillingen i offentligheden, at Forsvaret – og specielt Forsvarets ledelse – udgør en reaktionær “stat i staten”, der frådser med pengene, lyver for politikerne og manipulerer med medierne. Denne artikel peger i stedet på, at det er ophævelsen af den traditionelle civil-militære arbejdsdeling, som er årsagen til mange af de seneste års problemer. Denne nedbrydning har været nødvendig, så danske soldater kunne gennemføre de nye internationale opgaver efter 1989, men det har også fremmet en politisering af Forsvaret.
- Artiklen blev publiceret som en kronik i Berlingske online den 29. februar 2012 og på papir-udgaven den 1. marts 2012.

 

Pentagon-modellen – en god reform?
Forsvarsminister Nick Hækkerup nedsatte i december 2011 et udvalg, som skulle se på fordele og ulemper ved at sammenlægge Forsvars-ministeriet med Forsvarskommandoen i en dansk Pentagon-model. Er det en god ide eller kan det tværtimod ende med at forværre de spændinger, som har præget forholdet mellem Forsvarets ledelse og danske politikere i de senere år?
- Artiklen blev publiceret på hjemmesiden Fremtidens Forsvar 28. februar 2012.

 

Den civil-militære krise
Denne artikel handler om den voksende civil-militære krise mellem de ledende danske politikere og Forsvarets top i kølvandet på en række politiske sager. Jeg prøver i den forbindelse at aflive nogle myter, hvoraf den mest foruroligende er ideen om, at Forsvaret skulle være en “stat i staten”. Jeg prøver i stedet at give en alternativ forklaring på de seneste års kriser og spændinger.
- Artiklen blev publiceret som et blogindlæg på hjemmesiden Fremtidens Forsvar den 10. februar 2012.