2013

Danmark alene i verden
Denne artikel er ment som en kritik af den stærke danske satsning på USA. Synspunktet er, at USA for det første gennemlever en alvorlig indre svækkelse og at verden for det andet er ved at ændre sig i en multipolær retning. Danmark bør tilpasse sin udenrigs- og sikkerhedspolitik efter det fremfor at forvente, at USA altid vil være den dominerende supermagt.
- Upubliceret kronikforslag december 2013

 

Gør vi en forskel?
Denne artikel ser på, hvad Danmark egentlig har vundet ved at bruge væbnede styrker i internationale konflikter efter Den Kolde Krig. Det bliver tit hævdet, at Danmark “gør en forskel”, men på hvilken måde og for hvem?
- Artiklen blev publiceret som en kronik i Politiken den 21. juli 2013. 


Arven fra Hækkerup

Nick Hækkerup har opnået meget som forsvarsminister i 2011-2013. Men han har også bidraget til en fortsat politisering af Forsvaret og til en voksende mistillid mellem de ledende civile og militære beslutningstagere. Denne artikel viser, hvordan det er kommet til udtryk.
- Upubliceret kronikforslag juni 2013.


Den civil-militære systemkrise

De seneste par år har budt på den ene civil-militære krise eller politiske sag vedrørende Forsvaret efter den anden. Det hævdes i denne artikel, at problemerne er ved at udvikle sig til en kronisk civil-militær systemkrise. Denne artikel analyserer, hvordan det er kommet så vidt og hvorfor de mest populære forklaringerne på de seneste års problemer ikke holder vand.
- Artiklen blev bragt online på krigsvidenskab.dk den 6. maj 2013.