2008

Den nye kolde krig
Denne kronik forklarer, hvorfor vi befinder os i et modsætningsforhold til et autoritært Rusland og hvad det kan få af sikkerhedspolitisk betydning.
- Publiceret som kronik i Berlingske Tidende 1. december 2008.

 

Den russiske bjørn bider fra sig
Denne kronik handler om den russisk-georgiske krig samt hvilken betydning den kan få for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.
- Publiceret i Berlingske Tidende 12. august 2008.

 

Danmark og den næste krig
Denne kronik tager udgangspunkt i det debatoplæg, som CS og HKKF skrev i 1990 for at argumentere for oprettelsen af en dansk international brigade. Kronikken forklarer, hvordan debatoplægget var med til at starte en internationalisering af Forsvarets opgaver, men også, hvordan den udvikling kan risikere at komme i fare i takt med en mulig ny trussel fra Rusland.
- Publiceret som kronik i Berlingske Tidende 30. januar 2008.